Kort maar krachtig: Het is gewoon overbodig voor iedereen --->